Na význam desítek osobností, které od roku 1853 do současnosti získaly čestné občanství, upozorňuje návštěvníky liberecké radnice nová vzpomínková expozice.

Seznam všech 39 držitelů Čestného občanství města Liberce je doplněn jejich fotografiemi a základními informacemi. Je to vůbec poprvé, co soupis oceněných osobností vznikl. S vyhledáváním jmen v libereckém okresním archivu pomohli městu Liberci studenti Technické univerzity Liberec.

„Pro oceněné osobnosti jsme našli na radnici místo v sousedství seznamu všech starostů a primátorů Liberce, a blízko vitríny o historii naší neorenesanční radnice. Vystavením všech jmen prohlubujeme povědomí Liberečanů o minulosti jejich města, a současně tím přinášíme zajímavé informace také turistům," zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová. Podle ní je většina jmen vnímána pozitivně. Najdou se ale i výjimky. „V roce 1945 se stal čestným občanem Liberce československý prezident Edvard Beneš, o rok později čtvrtý prezident Československa Klement Gottwald," upozornila mluvčí magistrátu Zuzana Minstrová. Mezi čestnými občany Liberce je ale i hrabě Franz Clam-Gallas, kterému bylo uděleno čestné občanství v červenci roku 1914 u příležitosti jeho 60. narozenin za zásluhy v oblasti sociální, kulturní a hospodářské.

Nápad veřejně vystavit soupis všech oceněných a doplnit jej ještě také o držitele Medaile města Liberce vzešel od zastupitele a herce Ladislava Duška „Vitrína s oceněnými osobnostmi si zaslouží své místo na radnici. Dlouho nám tady chyběla," řekl při slavnostním křtu Ladislav Dušek. „Je naší povinností hledat v dějinách jak důležité okamžiky, tak i významné osobnosti," doplnil. Prázdná místa pak čekají na ty, kteří se o město teprve zaslouží.