Stavba je koordinována s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Práce začnou 12. dubna 2021 a hotovo by mělo být nejpozději koncem srpna letošního roku.