Místo jednoletých rostlin zde tak nově byly vysázeny víceleté šalvěje, hosty, kakosty, dlužichy, čechravy, sasanky a z cibulovin zde budou v příštím roce kvést krokusy a ladoňky, které po zapojení dohromady vytvoří zajímavou barevnou kombinaci. Osazení se dočkaly také květinové truhlíky na náměstí Dr. E. Beneše, podél řeky Nisy, v ulici Na Bídě či na mostě u parku Na Rybníčku.