Jeden z nejznámějších politických procesů, který byl komunistickým režimem tehdejšího Československa zinscenován, je případ Milady Horákové, Jana Buchala, Záviše Kalandry a Oldřicha Pecla.

Všichni byli popraveni 27. června 1950 na dvoře pankrácké věznice. Tento proces však zdaleka nebyl jediný. 27. červen se tak stal symbolem uctění památky nevinných obětí komunistické zvůle.