„Obnošené šatstvo tvoří nezanedbatelné procento objemu komunálního odpadu, přičemž je zajímavou komoditou pro zajištění potřeb charitativních organizací, které pomáhají lidem v nejrůznějších podobách nouze,“ vysvětlila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Kromě toho je odložený textil možné také recyklovat, využití má například v automobilovém průmyslu nebo stavebnictví. Momentálně je v Liberci rozmístěna stovka těchto kontejnerů. Odložené šatstvo by mělo být zabaleno v taškách nebo igelitových pytlích. Do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, znečištěný a mokrý textil.