Do konce roku 2021 by se měly objevit v ulici Zámečnická, na Sukově náměstí a na náměstí Českých bratří. V Zámečnické ulici budou umístěny podzemní kontejnery na papír a plast, dále pak podzemní kontejnery na směsný komunální odpad, které nahradí ty stávající nadzemní. Na náměstí Českých bratří a na Sukově náměstí je budou moci zájemci využívat k odkládání papíru, plastu, skla a nápojových kartonů.