„Potřebám potravinové banky ideálně poslouží prostory bývalé pošty v ulici Pionýrů v Rochlici, které budeme pronajímat za symbolickou jednu korunu za rok," řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová, která osobně toto místo vytipovala a vyjednala.

A jak potravinová banka funguje? Soukromí dárci, obchodní řetězce či potravinové firmy zdarma poskytnou různé potraviny. Banka takto získané jídlo dál přerozdělí zdarma potřebným lidem prostřednictvím humanitárních nebo charitativních organizací.

Potravinové banky jsou známé hlavně v zahraničí, kde se tamní obchodní řetězce takto „zbavují" jídla s krátkou dobou spotřeby. V České republice je ta liberecká teprve čtvrtá u nás. „První vznikla v Praze, pak v Ostravě a Litoměřicích, teď v Liberci. Ještě jednáme o Českých Budějovicích," řekl Jiří Cerman z České federace potravinových bank.

Co je potravinová banka?

Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a rozdělují je humanitárním nebo charitativním organizacím. Ty pak zajistí rozdělení potravin potřebným.

Zásobování potravinové banky

- od prvovýrobců (ovoce, zelenina, mléko,..)

- Potravinářský průmysl: trvanlivé, mražené a chlazené výrobky, masné výrobky

- Hypermarkety a supermarkety: čerstvé výrobky stažené z regálů před vypršení trvanlivosti, výrobky neprodejné ale zdravotně nezávadné

- veřejnost: v rámci sbírek trvanlivých výrobků v hypermarketech a supermarketech

Distribuce získaných potravin

Potravinové banky rozdělují tyto výrobky jedině mezi místní neziskové organizace a sociální instituce, jejichž náplní je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své místo ve společnosti.

Podle Cermana si v pátek 26. října převezme klíče od prostor pro sklad potravin a začne několikatýdenní příprava na ostrý provoz. „Budu muset sehnat někoho, kdo nám pomůže s financováním provozních nákladů, jako je vytápění a podobně. Na poslední chvíli mi to kamarád odřekl," podotkl Cerman.

Současně se prostory bývalé pošty musí přebudovat tak, aby splňovaly hygienické normy pro sklad potravin. „Dle mého názoru bychom mohli začít plně fungovat v době adventu," míní Cerman.

Kdo bude bance poskytovat zdarma jídlo, je už skoro jisté. „Máme už předjednané obchodní řetězce i jednotlivé menší dodavatele, kdo konkrétně to bude, zatím neprozradím," řekl Cerman.

Podle Cerman se dokonce i jeden dodavatel nabídl, že bude jídlo do skladu přímo sám vozit. „Jeden obchodní řetězec nám bude potraviny vozit, od ostatních si odvoz musíme zajistit sami," dodal Cerman.

O odvážení potravin z banky se budou muset postarat také samotní odběratelé. Potravinová banka totiž jídlo nikam nevozí.