Model této instituce pochází z Nizozemí, kde má dlouholetou tradici. „Budeme klientům poskytovat informace, kontakty a podporu až do doby, dokud se nestanou aktivními členy společnosti,“ popsal podrobněji funkci informačního centra ředitel střediska Kontakt Michael Dufek.