Oceňování dobrovolníků Libereckého kraje již má svou tradici a každoročně vyvrcholí slavnostní vyhlašovacím večerem, který pořádají společnost Severočeské vodovody a kanalizace, člen skupiny Severočeská voda ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec. Ten se letos uskuteční v úterý 6. prosince 2022 v Kulturním centru Vratislavice 101010 už po jedenácté. Šest dobrovolníkům Libereckého kraje získá křesadlo, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství.

Nominace zasílejte na e-mailovou adresu dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo písemně na Komunitní středisko KONTAKT Liberec p.o., Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, nejpozději do 7. 10. 2022. Formulář pro nominaci dobrovolníka a další doplňující informace najdete na webových stránkách www.ksk-liberec.cz.