Zborovská rokle se rozkládá mezi ulicemi Zborovská a Mozartova. V roce 2013 prostor město s využitím evropských dotací zvelebilo. Vedle volnočasového areálu na městském pozemku se ale nachází pozemek architekta Ladislava Davida, který zde plánuje stavět šestipatrový dům s devíti byty.

Zborovskou ulici s jeho pozemkem už dnes spojuje cesta, po níž jezdí například vozidla Technických služeb, které na hřišti provádějí úpravy. V plánu architekta Davida je její rozšíření na tři metry a vydláždění. To se ale části veřejnosti nelíbí. Argumentují tím, že je rokle unikátní klidovou zónou, kde se dnes mohou děti pohybovat téměř volně a kde se dá odpočívat bez vyrušování od aut.

„Hřiště je prostor pro veřejnost, a proto by mělo sloužit všem. Přístup k soukromému pozemku, pokud je v rozporu s využitím území, by neměl být upřednostněn před zájmy občanů města,“ uvádějí iniciátoři petice.

Podle Davida ale nová silnice nevznikne na hřišti, ale na místě stávající nedokončené obslužné cesty, kde už beztak občas auta jezdí. „Nejsem žádný spekulant, sám tam chci bydlet. Budou tam běhat moje vnoučata, nemám zájem na tom, aby je přejelo auto. Proto musíme jasně definovat, kde je vozovka a kde je prostor pro pěší. To dnes není,“ vysvětluje David.

Komunikace má podle něj primárně posloužit strojům při stavbě domu. „Jinou další možností jsou práce ze Zborovské ulice, což se ale neobejde bez zastavení provozu,“ říká David. Zároveň předesílá, že by považoval za vhodné, aby pak silnice sloužila i obyvatelům domu pro zajíždění do podzemních garáží.

Narušení rekreačních účelů

Negativní stanovisko k příjezdové cestě ovšem vydaly i dva magistrátní odbory. Podle oddělení technické správy se dnes nejedná o účelovou komunikaci, nýbrž o cestu v parku, jejíž rekreační účel komunikace částečně naruší. Oddělení tak doporučuje vybudovat příjezd k domu přímo ze Zborovské ulice. To prosazují také iniciátoři petice.

Architekt David počítá s tím, že v případě potřeby vybuduje do garáží autovýtah, do kterého se bude zajíždět přímo před domem. „Nemám s tím problém, finančně vyjde podobně jako cesta. Přinese ale dle mého mnohem více komplikací, auta budou brzdit provoz ve Zborovské ulici, bude tam muset být semafor,“ tvrdí David.

Pro vybudování silnice je nutné, aby zastupitelé schválili plánovací smlouvu, podle které by její stavbu zaplatil právě David. Smlouvu měli zastupitelé schvalovat v květnu, bod byl ale odložen, podle primátora Jaroslava Zámečníka kvůli několika drobnostem v návrhu smlouvy. „Myslím si, že investor by měl po vybudování zajišťovat údržbu komunikace. Také si myslím, že by mohl investovat do nějakých kompenzačních opatření v lokalitě, jako jsou například bezpečnostní prvky. Pan architekt je na toto připraven přistoupit,“ líčí primátor.

Zastupitelé tak budou o smlouvě jednat na některém z dalších jednání. Sám primátor je podle svých slov schválení nakloněn. „Můj názor je, že už dnes jde o účelovou komunikaci, která rozhodně nevede prostředkem dětského hřiště, ale na okraji rokle. Plochy na hraní jsou mimo tuto komunikaci. Nemyslím si, že by to lokalitu mělo zničit,“ dodává.