Pokuta za založení černé skládky může být až 50 tisíc korun. Za černou skládku je považováno i odložení odpadu mimo kontejnery, i v místě, kde je kontejnerové stání.