„Měření probíhalo u učiliště Na Bojišti, u základní školy v Lesní ulici, u mateřské školy na Kunratické, u mateřské školy ve Vesci, u kruhového objezdu České mládeže a na Šaldově náměstí,“ vyjmenovala mluvčí krajských hygieniků Zuzana Balašová. Právě na Šaldově náměstí u obchodního domu Plaza budilo nezvyklé bílé vozidlo s čidly pozornost kolemjdoucích.

Podle Bohumila Kotlíka ze Státního zdravotnického ústavu se lidé zajímali třeba o to, zda se zde měří chemtrails. Ústav se ale ve skutečnosti zabývá mnohem reálnějšími věcmi. „Zaměřujeme se na plynné škodliviny – oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ozon a také na prašnost, kterou považujeme za největší problém českých měst,“ vysvětlil Kotlík, který v ústavu vede referenční laboratoř pro venkovní ovzduší.

Prašnost je problémem i proto, že zatímco dříve tvořily prach především velké částice, které člověka tolik neohrožovaly, dnes je ve vzduchu větší podíl menších částic. „Auto má výfuk, který produkuje spalovací emise. Každé auto, i to elektrické, však produkuje také nespalovací emise, to jsou otěry pneumatik, otěry komunikace, víření prašnosti,“ dodal Kotlík.

Státní zdravotnický ústav prováděl 16. a 17. října 2018 na šesti místech v Liberci měření ovzduší. Na snímku měřící automobil na Šaldově náměstí.

Měření v Liberci probíhalo od úterka do středy, trvalo 24 hodin. Státní zdravotnický ústav ho organizoval ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, Libereckým krajem i městem. Měření v Liberci probíhalo od úterka do středy, trvalo 24 hodin. Státní zdravotnický ústav ho organizoval ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, Libereckým krajem i městem. „Město na měření přispělo 69 tisíc korun bez daně,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru strategického rozvoje Martin Benda. Výsledky pak úředníci mohou využít například při tvorbě územního plánu.

Liberec se navíc už před dvěma lety připojil k Paktu starostů a primátorů a zavázal se ke snižování emisí oxidu uhličitého.Podobné měření se před dvěma lety konalo například v České Lípě. „Výsledky posloužily jako poměrně zásadní podklad pro dopracování tamního obchvatu,“ připomněl Bohumil Kotlík ze Státního zdravotnického ústavu.

POSUN ZA 13 LET?

V Liberci se podobné měření uskutečnilo naposledy v roce 2005. Letos se výzkumníci vydali na stejná místa jako tehdy, vznikne tak srovnání toho, jak se kvalita vzduchu za 13 let proměnila. „Zpracované a vyhodnocené výsledky očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku,“ připomněla Balašová.  Podle hygieniků ale kvalita vzduchu v Libereckém kraji stále patří k nejlepším v republice.