V období od 1.6 do 30. 9 budou Severočeské vodovody a kanalizace provádět dílčí odstávky vody, podle toho, jak bude rekonstrukce pokračovat. Občané daných ulic budou o vypnutí vody informováni vždy pět dní předem.