Nyní se bude demonstrovat i v Liberci, konkrétně v sobotu 19. května od 16.00 na libereckém náměstí před radnicí. „Pokud se chcete akce zúčastnit, nezapomeňte si transparenty,“ vyzývají organizátoři. Za cíl si demonstranti kladou následující: přinést do veřejného prostoru nesouhlas lidí s nízkými tresty za týrání zvířat, zdůraznění nespokojenosti s tím, jak je týrání zvířat (ne)vymáháno, jak množírny zůstávají v pozadí a legalizovány a jak se vracejí týraná zvířata původním majitelům, kteří je přivedli do příšerného stavu.

Během demonstrací lze podepsat i petici za zpřísnění trestů za týrání zvířat. Při této příležitosti jsme položili i několik otázek jedné z organizátorek demonstrace.  „Já sama se kvůli otřesnému zacházení s hospodářskými zvířaty snažím alespoň snížit poptávku, tím že zásadně omezuji živočišné produkty,“ říká Michaela Chromečková.

Co vás vedlo k tomu, že organizujete tuto demonstraci? 
Již dlouhodobě pozorujeme případy, kdy dochází ke špatnému zacházení se zvířaty a také průběh řešení těchto situací ze strany našich výkonných orgánů. V mnoha případech je to více než tristní. Ať už se jedná o zanedbávání jejich základních potřeb nebo jejich aktivnímu ubližování, kdy se psychopati vybíjejí na ubohých zvířatech, které se povětšinou ani nebrání. Je potřeba si uvědomit, že důstojný život zvířat je zodpovědnost nás lidí a troufám si říci, že i naše povinnost. Já sama se kvůli otřesnému zacházení s hospodářskými zvířaty snažím alespoň snížit poptávku, tím že zásadně omezuji živočišné produkty.

Čeho byste rádi dosáhli? 
Naším cílem je dát našim zákonodárcům a také výkonným orgánům důrazně najevo, že lidé naší země nehodlají dále akceptovat toto bezpráví a žádáme o jeho ošetření. Nelze tolerovat, aby tyrani odcházeli ve většině případů od soudu s podmínkou. Vždyť to není řádný trest, který by někoho od takového konání odradil. Přejeme si novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání, která bude obsahovat následující: 1. bude konečně definovat množírny, ve kterých jsou zvířata odporně zneužívána pouze za účelem zisku bez ohledu na jejich zdravotní stav a základní potřeby, 2. zvednutí dolní a horní hranice trestů za týrání zvířat, právě z toho důvodu, že podmíněné tresty, které jsou povětšinou udělovány, jsou výsměchem pro každé nebohé zvíře, kterému bylo ublíženo, 3. zavedení zákazu chovu zvířat u osob, které byly pravomocně odsouzeny právě za týrání zvířat či zvířete. Není přeci možné, aby si tyrani, kteří dostanou podmínku, naprosto legálně pořizovali další nebohá zvířata, 4. zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat včetně podmínek jejich převozu. Návrh na novelu zákona je samozřejmě v širším záběru, ale uvádím ty nejzákladnější body.

Je to reakce především na poslední veřejně známý případ?
Rozhodně ne. Důležité je také zmínit, že případu Marleyho předcházel také otřesný případ týrání pejska Ronnyho, kdy mu jeho majitel Ondřej H. z Děčína způsobil svou brutalitou trvalé následky v podobě nutné amputace oka, několikrát přeražené čelisti a vyražených zubů. V obou případech veřejnost stále netrpělivě čeká na rozhodnutí soudu.

Případy jsou to rozhodně otřesné, nicméně je důležité zdůraznit, že naše iniciativa se netýká pouze domácích mazlíčků. Týrání může být jak aktivní, tj. brutální násilí, ale také pasivní, tj. zanedbávání základních potřeb zvířete, se kterým se můžeme nejčastěji setkat u hospodářských zvířat.

Spolupracujete s nějakou organizací na ochranu zvířat?
Jsme v kontaktu s několika organizacemi, útuky či azyly. Na naší pražské demonstraci vystoupily např. organizace Pes nejvěrnější přítel, Home 4 Pets, Svoboda zvířat,  Pet heroes CZ nebo Útulek AniDef. Konkrétně v Liberci jsme v kontaktu s panem Petrem Sokolíkem, který organizuje již několik let akce Běhejme a pomáhejme útulkům, a právě v sobotu 19. 5. ve 14:00 před naší demonstrací probíhá tato akce, takže jsme domluveni, že navážeme na jejich akci a např. sbírka pro útulek Šance zvířatům paní Františky Zverkové bude tedy probíhat po celou dobu trvání i na naší demonstraci, kam mohou lidé přinést jakékoli potřebné věcné dary – deky, krmivo, konzervy, hračky.

Jakou odhadujete účast na demonstraci?  Bude nějaký „doprovodný“ program? 
Vše se částečně odvíjí i od počasí, jelikož jsou lidé celou dobu venku. Nicméně v Praze v období Velikonoc za soustavného deště, kdy lidé i povětšinou odjížděli na svátky mimo Prahu, byla účast kolem 1000 lidí. Podpisů na petici se nasbíralo cca 1500. Aktuálně na Facebooku je zájem lidí kolem tisícovky, ale nechme se překvapit. My samozřejmě pěvně věříme v co největší účast. Na naší fanpage a skupině máme celkem cca 7000 lidí a tento stav stále roste.