A to není všechno. Technici města v poslední době objevují i další závady na hřištích. Zjistili zde manipulaci s herním nářadím, kterou nemohl nikdo provést bez potřebného nářadí. Výsledkem tohoto jednání je poškození herních prvků. Pokud někdo takto poškozenou věc používal, mohl by si způsobit i úraz.

Město prosí všechny návštěvníky hřišť, aby v případě, že zjistí nějakou závadu, volali na telefonní číslo 485 243 453. Příslušný pracovník města nebo pověřený technik provede na místě kontrolu nebo opravu daného zařízení. Město Liberec provádí na dětských hřištích pravidelné a s ohledem na tuto situaci i namátkové kontroly.

V případě, že by návštěvníci spatřili osobu nebo osoby, které manipulují s herním zařízením a tato osoba se neprokáže pověřením od města, mají neprodleně volat na výše uvedené telefonní číslo, nebo přímo na linku 158.

Duchovní otec babyboxů Ludvík Hess.
V libereckém babyboxu odložili holčičku. Jde už o sedmé dítě