Město Liberec připravuje projektovou dokumentaci na vybudování chodníku, který by měl vést od bývalé pošty. Městu se již povedlo dohodnout se s majitelem pozemku Ředitelstvím silnic a dálnic a stavba zahrne nejen nový chodník, ale i obnovu původního odvodnění a veřejného osvětlení. Letos sice ještě nevznikne, ale snad příští rok už bude cesta podél silnice bezpečnější.