Církev bratrská v Liberci působí od roku 1945, vlastní budovu ale v krajském městě neměla až do roku 1996. „Stavěli jsme ji šest let z darů 
a vlastních zdrojů. Před tím jsme byli v nedůstojných prostorech v podnájmu," řekl kazatel a správce sboru Pavel Urban.

Židovská synagoga (na snímku z 12. června) vyrostla v roce 2000 v centru krajského města na místě, kde byla nacisty při protižidovském pogromu o Křišťálové noci v roce 1938 vypálena. Stavěla se jako součást novostavby knihovny, takzvané Stavby smíření.

Židovská synagoga vyrostla v roce 2000 v centru krajského města na místě, kde byla nacisty při protižidovském pogromu o Křišťálové noci 
v roce 1938 vypálena. Stavěla se jako součást novostavby knihovny, takzvané Stavby smíření (na snímku R. Petráška).

Sbírka na modlitebnu

Novou modlitebnu si před devíti lety postavila v Brništi Bratrská jednota baptistů. Baptisté si novostavbu vybudovali z milodarů a s pomocí věřících z celého světa. Trvalo jim pět let, než se podařilo peníze shromáždit a stavbu dokončit.

Za novou stavbu se dá považovat i zvonice v Železném Brodě. Původní dřevěná stavba z roku 1761 vyhořela v roce 2007, obnovit se ji podařilo 
o rok později radnici. Církvi na obnovu ohořelého torza scházely peníze, a tak ho předala městu, které zajistilo její obnovu za 2,5 milionu korun. Díky darům se sem vrátil 
i zvon vážící skoro půl tuny.
Římskokatolická církev se zaměřuje na obnovu a údržbu starších církevních staveb. Arciděkan římskokatolické církve v Liberci Radek Jurnečka řekl, že si nevybavuje žádný nově postavený kostel.