Voda se do potrubí dostává přes úpravnu vody, kde pečlivě hlídají její stav. Nezáleží, zda zdroj vody je v podzemí, či se používá povrchová voda. „Ke kontaminaci pitné vody by mohlo dojít pouze zvenčí, tedy kdyby se narušilo potrubí," řekl Petr Olyšar, ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, která zajišťuje dodávku pitné vody do čtyř měst a dvanácti obcí ve Frýdlantském výběžku.

Poškodit potrubí mohou dělníci při výkopech či sami obyvatelé černými přípojkami. „Pokud vím, v Praze se bakterie do řádu dostaly přes slepé rameno, které nebylo zakresleno v mapách. Nejstarší vodovodní potrubí na Frýdlantsku pochází z roku 1913, takže nemohu vyloučit obdobnou situaci i u nás. Stejně jako v Praze by ale musela nastat souhra několika okolností zároveň," vysvětlil Olyšar.

Největší vodovodní síť v Česku provozují Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK). Zásobují pitnou vodou celý Liberecký kraj kromě obcí ve Frýdlantském výběžku.

„Minulý režim nekladl důraz na přesné zakreslování řadů do map. Spoléhalo se na paměť zaměstnanců. Jednou z našich činností je proto i zakreslování nových vodovodních a kanalizačních řadů do map. Případné zhoršení kvality vody způsobené neznámým řadem nelze vyloučit, nicméně pravidelnou kontrolou kvality vody se takovýmto situacím snažíme předcházet," sdělila mluvčí SČVK Iveta Kardianová. Jediným problémem, který SČVK v minulosti řešila, bylo prameniště v Radimovicích, kde vodu znečistily přívalové deště. Obec začala čerpat vodu z jiného zdroje.

„Za dvacet let doby trvání našeho sdružení jsme žádný případ znečištění pitné vody nezaznamenali," potvrdila také ředitelka Vodohospodářského sdružení Turnov Marcela Červová.

Pro podobné situace, jaká se stala v Radimovicích, má i Turnovské sdružení za každý zdroj připravenou náhradu.

Jitka Blehová