Zatím je obsazeno 30 míst, 20 je ještě volných. Volná místa nabízejí i na oddělení se zvláštním režimem. Pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou stařecké demence. „Pokud spadají do této skupiny a doloží všechny formální náležitosti, mohou tu získat ubytování během jednoho týdne,“ uvedl ředitel Ivan Černovský.

Za ubytování v novém objektu zaplatí klienti či jejich rodiny měsíčně od 21 tisíc korun výše. V domovech, které patří do krajské sítě provozovatelů, je to zhruba o 10 tisíc méně. Liberecká SeneCura o zařazení do této sítě jedná. Služba by se tak mohla výrazněji zlevnit.

ŘADA PODMÍNEK

O zařazení mezi dotovaná zařízení rozhodují krajští zastupitelé. Podle náměstka hejtmana pro sociální oblast Pavla Svobody musí ovšem žadatel splnit několik podmínek. „Kromě kvality poskytovaných služeb, která je pro nás prvořadá, je to souhlas místní samosprávy, v tomto případě města Liberce, přesněji městského obvodu Vratislavice. Ta se totiž musí na provozování také finančně podílet,“ vysvětlil Svoboda.

Další z podmínek je to, že dotované zařízení už nesmí pobírat od klientů další peníze formou třeba formou sponzorského daru. To mohou pouze soukromé, což podle Svobody to není v rozporu s platnou legislativou. Do krajské sítě provozovatelů je ale možno zařadit nikoliv celé zařízení, ale jen konkrétní lůžka, kde pak budou garantovány stejné ceny jako v jiných krajských zařízeních.

Ale ani nový dům nevyřeší katastrofální nedostatek lůžek v objektech sloužících seniorům. Aktuálně jich podle Svobody chybí v kraji kolem 500 až 600. Je to nejvíc ze srovnatelných krajů. Zatímco třeba v Královéhradeckém kraji je to 177 lidí na jedno lůžko, v Libereckém jich na jedno místo připadá v průměru 259. „Čekací doba je zhruba jeden rok,“ potvrdil Svoboda.

Kraj má nyní k dispozici v základní síti zařízení 1456 lůžek v 18 domovech pro seniory. Z toho 556 lůžek pro lidi s Alzheimerem a dalšími formami degenerativních onemocnění.

V samotném Liberci spravuje kraj dva domovy pro seniory. Jeden ve Vratislavicích, nedaleko domova SeneCura, druhý ve Františkově. Deset míst pak poskytuje liberecký magistrát v Centru sociálních služeb. „Jsme asi jediné krajské město, které má vlastní domov důchodců,“ připomněla ředitelka Centra Lenka Škodová.

KDE VZÍT DALŠÍ?

Kapacitu by chtěl kraj zvýšit třeba rekonstrukcí LDN v Jablonném nebo přístavbou patra v domově ve Velkých Hamrech. „Další možností je postavit zařízení na zelené louce, to by ovšem bylo možné pouze s přispěním státních nebo evropských dotací,“ zdůraznil Svoboda. Mluví se také o koupi a přebudování bývalého hotelu společnosti Syner na Sychrově.

Kraj aktuálně řeší také absenci zařízení pro lidi s poruchou autistického spektra. Pro ně by chtěl vybudovat menší zařízení v areálu domova důchodců ve Vratislavicích.

Nedostatek lůžek ale není jediný problém, s nímž se kraj potýká. Ještě minulý týden mu na provoz zařízení a investice chyběly desítky milionů korun. Ty sice ministryně práce Maláčová slíbila vyplatit, dalších 18 milionů ovšem stále schází na úhradu zdravotnických služeb, kterou sociální zařízení svým klientům poskytují v rámci nezbytné zdravotní péče.