Na akci se představí více než patnáct těchto organizací, ať už se jedná o Základní školu Orlí, spolek Pasportík, Líp a spolu či Motyčkovic klika. Nebudou chybět ani speciálně-pedagogické poradny a centra jako například Velký vůz Sever, sdružení Tulipan nebo Centrum pro rodinu Náruč.

Setkání se koná v rámci projektu Být spolu, za kterým stojí Motyčkovic klika, Velký vůz Sever a norský partner Pedverket Kompetanse. Cílem projektu je zajistit zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny. Dále přináší zavedení nových podpůrných aktivit v prevenci v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v Libereckém kraji.

Projekt přispěje ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace. Projekt reaguje na poddimenzovanou dostupnost služeb prevence a péče o duševní zdraví.