Nová, digitální podoba bude sloužit všem badatelům, aniž by hrozilo, že se vzácné dokumenty poškodí listováním nebo degradací kyselého papíru. „Převedení historických novin, časopisů a kronik do elektronické podoby má navíc tu výhodu, že uživatelům přinese možnost zvětšení písma nebo zkoumání detailů ilustrací, běžně téměř neviditelné," upozornila ředitelka Krajské vědecké knihovny Blanka Konvalinková.

Na počítači můžete nyní nově listovat třeba vlastivědným časopisem Od Ještěda k Troskám, který původně vycházel v letech 1922 1938, dále prvními libereckými novinami Reichenberg Wochen Bericht aus der Nähe und Ferne (Liberecký týdeník - zprávy zdaleka i zblízka) z let 1848 1849 a kronikou frýdlantského a libereckého panství z roku 1763 od libereckého rodáka Carla Rohna. Jejich převedení bylo velmi náročné, a to nejen z pohledu tvorby tzv. metadat pro fulltextové vyhledávání. „Německé tituly byly psány novogotickým tiskovým písmem, lidově zvaným švabach, které využívá více typů jednoho písma. Jsem rád, že se pilotní projekt osvědčil. V budoucnu bychom chtěli dále digitalizovat nejen fond knihovny, ale třeba i pečlivě vedený stavební archiv města. Lidé si tak budou moci prohlédnout třeba sto let starou podobu jejich domu, aniž by museli prolézat archívy," uvedl ekonomický náměstek města Jiří Šolc, podle kterého se stále častěji mluví také o digitalizování matrik. Digitální knihovnu najdete pod odkazem: http://kramerius.kvkli.cz