Provoz nové expozice zahájily dámy Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana a Soňa Hendrychová, tisková mluvčí skupiny ČEZ, která finančně vybudování nové expozice podpořila. Obě dámy vyrobily elektřinu pomocí šlapání na rotopedu.

„Je to dřina, ale člověk si uvědomí, kolik úsilí stojí rozsvítit obyčejnou žárovku. Třeba si pak lidé začnou energie více vážit a přestanou jí plýtvat,“ uvedla Lidie Vajnerová, které se podařilo vytvořit tolik elektřiny, aby udržela v provozu rádio.

Kromě jiného expozice nabízí například kvíz, ve kterém mohou návštěvníci určovat, které zdroje energie patří mezi obnovitelné a které nikoliv, nebo i vláček, který je poháněný světelnou energií přeměněnou pomocí fotovoltaického panelu na elektrickou energii.

Pro školy, které budou mít zájem expozici Zelená energie navštívit, připravil iQpark pracovní listy, které pomohou při výuce. „Zájem škol o iQpark je obrovský, na některé dny dokonce musíme sestavovat pořadníky,“ přiblížil Pavel Coufal, ředitel obecně prospěšné společnosti Labyrint Bohemia, která iQpark provozuje.

Navíc pouze třetina škol podle něj pochází z Libereckého kraje. Většina dojíždí z celé republiky. „Školám k návštěvě centra bezplatně nabízíme i lektorské programy a to se týká i Zelené energie,“ doplnil Pavel Coufal.

Soňa Hendrychová poděkovala všem odběratelům energie, kteří odbírají zelenou energii, protože právě oni jsou těmi, díky kterým může ČEZ přispívat na podobné projekty na téma zelené energie.