Čtyři výrobní a skladové haly včetně plně automatizovaného vysokoregálového skladu se nyní nachází v areálu závodu Drylock, který před deseti lety vyrostl u kruhového objezdu v Hrádku nad Nisou. Jeho velikost odpovídá deseti fotbalovým hřištím, práci zde našlo 1 200 zaměstnanců a obrat společnosti činí 13 miliard korun.

Rozšíření se závod dočkal letos na jaře, kdy byl dokončen velkokapacitní sklad. Ten je s ostatními částmi závodu propojen tunelem vedoucím pod silnicí I/35 ve směru na Polsko. K tunelu se přidala okružní křižovatka a 500 metrů dlouhý chodník vedoucí do Oldřichova na Hranicích. Cílem je snížení dopravní zátěže a podpora lokální infrastruktury. U budovy vznikl rozsáhlý biotop s prvky pro plazy, hmyz a odpočinkovou zónou, v níž brzy přibudou i včelí úly.

„Drylock velmi vyrostl, zejména v posledních letech. I když jsme ale velký závod, nejsme žádnou korporací. Jsme součástí silné rodinné firmy se sídlem v Belgii. Díky podpoře majitelů můžeme investovat do nejlepších technologií, všechny výrobní linky máme nové a na nejvyšší technologické úrovni. Ale technologie je jen část. To, co mne opravdu těší, je, že máme výborný tým zaměstnanců. Snažíme se pro ně i pro naše návštěvy, jako jsou zákazníci nebo dodavatelé, vytvořit příjemné prostředí. Výrobní haly jsou čisté a klimatizované, udržujeme zeleň, sázíme stromy,“ sdělil ředitel hrádeckého závodu Jiří Lukeš.

25 linek tu tu denně vyrábí 12 milionů plen a dalších hygienických produktů, které míří do celého světa. Drylock vsadil na kombinaci moderní a inovativní výroby s ekologickými principy. Podle zakladatele a majoritního vlastníka Barta Van Malderena není moderní výroba jen o technologiích. Elektrickou energii firma nakupuje z obnovitelných zdrojů, střecha nové haly bude letos osazena fotovoltaickými panely.

„Musíme hledat cesty jak za sebou zanechat co nejmenší ekologickou stopu. Snažíme se mít ekologický nejen provoz, ale také vyvíjet nové produkty, které budou co nejméně zatěžovat ekosystém. Naším cílem je udržet kvalitu za použití co nejmenšího množství materiálu, udávat nové směry v oblasti balení výrobků a používat recyklované nebo přírodní materiály jako je například cukrová třtina,“ zdůraznil Bart Van Malderen.

Firma si vytyčila základní pravidla personálního řízení a strategie a všechny zaměstnance si vybírá sama. Nevyužívá žádné agenturní pracovníky ani pendlery a snaží se dbát na věkovou vyváženost. Čtvrtina zaměstnanců je do 30 let věku, další do 40, další pak do 50 a necelá čtvrtina nad 50. „Jen za minulý rok nám dorazilo 2 300 životopisů, zrealizovali jsme 2 000 pohovorů, poslali 660 nabídek a zaměstnali 202 nových lidí. Zároveň jsme přijali 40 ukrajinských uprchlíků,“ podotkl vedoucí personálního oddělení Ondřej Kout s tím, že pro adaptaci nováčků a jejich integraci do závodu tu zřídili speciální pozici mentorky.

Letos v létě čeká hrádecký závod další rozšíření. V plánované přístavbě ke stávající hale vzniknou převážně administrativní prostory, zázemí pro zaměstnance a také prostor pro pomocné provozy výroby.

„Závod v Hrádku dnes produkuje skoro 20 procent dětských plenek, které se v Evropě spotřebují. Navíc z toho, co se u nás vyrobí, jde 95 procent na export. Tím se řadíme k největším výrobcům hygienických potřeb nejen v Evropě, ale i ve světě. A pro představu, v České republice se celková spotřeba dětských plenek pohybuje řádově v nízkých sta milionech kusů za rok a toto množství vyrobí náš závod v Hrádku za jeden měsíc,“ uzavřel Lukeš.