Letošní motto soutěže je „Jiřinky a dřevo“. Účastníci budou zpracovávat celkem čtyři úkoly, v nichž prokáží svoji zručnost i fantazii. Výstava spojená se soutěží se opět odehraje ve zdejším klášteře. Potrvá do neděle.