V rámci projektu budou proškoleni všichni zaměstnanci a na každém domě františkovského domova vznikne tým ve složení zdravotník, sociální aktivizační pracovník, pečující personál a lékař.

„V Domě seniorů Františkov ročně zemře přibližně 30 procent obyvatel, a proto poskytování kvalitní paliativní péče vnímáme jako součást poskytovaných služeb. Ne každý je připraven o umírání mluvit, neví jak, má obavy, neví, jak přesně reagovat,“ říká náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá. A to vše by se měly členové týmů v rámci projektu naučit a následně ve své práci využívat.