Školní sportoviště budou zase využívány pro potřeby dopoledních a odpoledních aktivit školy. V případě volné kapacity hřiště bude možné si prostor po domluvě pronajmout.