Provizorní objízdná trasa bude okolo starých paneláků podobně jako při pracích na rekonstrukci Liberecké ulice. Bude se používat trasa v místě stávajícího chodníčku, kde byly dříve betonové panely.

Bude také uzavřen vjezd do Textilanské ulice, takže bude možné použít provizorní vjezd přes louku pod kotelnou nebo panelku pod rybníky kolem č. p. 688. Tato uzavírka je způsobena pracemi přímo na křižovatce Střeleckého vrchu a Textilanské ulice směrem do Liberecké ulice. Jedná se konkrétně o osazení nových silničních obrub a práce na zvýšené niveletě této křižovatky.