„Současná vodní plocha napájená Vítkovským potokem se o třetinu zmenší a na uvolněném místě se postaví bazén o rozměrech 20x8 metrů. Dále zde vznikne brouzdaliště, vodní prvky pro děti a také strojovna, protože bazén i brouzdaliště budou napájeny z vrtu,“ vysvětlil na stránkách města Canov. Zastupitelé hlasovali pro nejnákladnější, nerezovou variantu za 13 milionů. Nerez bazén by měl vydržet dlouhá desetiletí.