Městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, ta bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Lidé mají i další možnost, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad. Mohou využít služeb sběrného dvora. Tato služba je pro osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady zdarma do 200 kg na osobu za rok.

Věci, které jsou určeny pro zpětný odběr, což jsou lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní technika, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky a svítidla se vybírají také zdarma na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto věci se do limitu 200 kilo na osobu za rok nepočítají.