V zastupitelstvu zasednou ještě další čtyři uskupení. V Radě by kromě tří zástupců vítěze voleb měl být také zástupce uskupení Občané pro Českodubsko a jeden z kandidátky Pro Sport a Zdraví. „Po volbách jsme jednali se všemi stranami s výjimkou Koalice ČSSD a KSČM, protože někteří téměř neznámí zástupci této koalice přinesli ve své volební kampani pouze nesrozumitelné výpady na práci mnoha lidí ve městě," komentuje vyjednávání starosta Jiří Miler, který by měl stát v čele města další čtyři roky.

„Předpokládám, že po volbách to zase bude jen o práci a všichni zastupitelé rychle zapomenout z jakého uskupení se do zastupitelstva dostali," dodává Miler. Místostarostou města by měl být nadále Martin Bobek z uskupení Občané pro Českodubsko. Ustavující zasedání zastupitelstva by se mělo konat 3. listopadu.