„Firma musela kvůli krizi propustit 150 lidí a teď po nás chce, abychom chodili na přesčasy, protože nestíhá výrobu. Jenže nám to nikdo nezaplatí,“ postěžoval si jeden z nespokojených zaměstnanců, který si však z důvodu obav z možné ztráty zaměstnání nepřál být jmenován.

Přesčasové hodiny jsou podle vyjádření vedení společnosti převáděny do následujícího období, čímž vzniká „přesčasová banka“, ze které je možné čerpat tyto hodiny formou náhradního volna .

„Společnost a zaměstnanci uzavřeli individuálně a dobrovolně dohodu, která jim umožňuje čerpat přesčasové hodiny formou náhradního volna až do konce ledna 2009,“ upozornila na souhlas zaměstnanců Eva Sedláčková z Cadence Inovation.

Úsporná opatření

Kromě toho vysvětlila, že vzhledem k omezování výroby na straně zákazníků byla společnost nucena hledat úsporná ekonomická opatření. Snižování výroby ze strany zákazníků se u nich projevuje rušením celých směn, nebo dokonce i celých pracovních dní. Výjimkou je ale nástrojárna, kde naopak další zaměstnance společnost nabírá.

„Naše organizace toto řeší redukcí směnnosti ze tří na dvě směny, a v době, kdy je plná výroba na straně zákazníků, se u nás pracuje režimem 8 + 4, to znamená, že 4 hodiny jsou napracovávány jako kompenzace za budoucí dny volna. Takto dáváme pracovníkům možnost plného stoprocentního výdělku i v době, kdy by měli dle zákona dostávat pouze 60 procent mzdy,“ vysvětluje vstřícný krok společnosti Sedláčková.

Zaměstnanci však oponují, že k dohodě byli donuceni. „Kdybychom dohodu nepodepsali, mohli bychom o zaměstnání přijít. Řekli by nám, že ještě musí snížit výrobu a že naše místo ruší,“ doplnil svoji domněnku nespokojený zaměstnanec.

S tím souhlasí i Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Liberci. „Zaměstnavatelé jsou si často vědomi své převahy a i když to tak přímo neřeknou, zaměstnanci to jako nátlak mohou cítit. Zákoník práce udává, že přesčasy by měly být v první řadě vždy propláceny a až na druhém místě je varianta, že si je lidé vyberou formou náhradního volna,“ vysvětlil Milan Šubrt. Jak ale dodal, pokud si zaměstnanec nevybere náhradní volno do tří měsíců, zaměstnavatel má povinnost i přes písemnou dohodu přesčasy zaplatit.

„Zaměstnavatel má však vždy převahu, co se týče možného zatlačení pracovníků do kouta. Lidé jsou v dnešní době vyplašení a bojí se o místo, a manipulace s nimi je tak díky tomu jednodušší, i když je to nefér,“ potvrdil Šubrt.

Každopádně by zaměstnancům doporučil, aby se před každým podpisem předem poradili buď s odbory, nebo pokud odbory dostatečně nezasáhnou, s jakýmkoliv právníkem.

Zaměstnanci kromě toho pak nesouhlasí s tím, že vedení mění lidem směnu ze dne na den.„Ke změně směnnosti došlo, bohužel, z důvodu opožděného vydání výrobního plánu ze strany našeho největšího odběratele. Ten k tomuto kroku byl přinucen stávající krizovou situací,“ připustila Eva Sedláčková. Jak dále dodala, z tohoto důvodu nebylo možné dát zaměstnancům informaci o změně směnnosti včas.

Nesouhlasí ani tarifní mzdy

Zaměstnanci ve své stížnosti poukazují i na fakt, že nedostávají odpovídající tarifní ohodnocení a že některé práce vykonávají i lidé, kteří k ní nemají potřebnou kvalifikaci.

„V současné době dochází v našich závodech v důsledku organizačních a směnnostních změn k případům, kdy pracovníci s vyšší kvalifikací přistoupili na dohodu, že budou vykonávat činnosti s nižší potřebnou kvalifikací. V těchto případech jim však byla zachována mzda, odpovídající jejich skutečně dosažené kvalifikaci,“ upřesnila Eva Sedláčková.

Popřela však, že by existovaly opačné případy, kdy by pracovník s nižší kvalifikací vykonával činnosti vyžadující kvalifikací vyšší a byl by odměňován za práci v nižší třídě.

Další věc, na kterou si lidé v Cadence Inovation stěžují, jsou krysy na pracovišti. Přítomnost hlodavců na jednom z pracovišť Sedláčková potvrdila. „Abychom zamezili jejich dalšímu šíření, byl vydán zákaz vnášení potravin do těchto prostor, a vydáno nařízení o konzumaci potravin pouze na místech k tomu vyhrazených, to je ve svačinových a odpočinkových koutcích. Zároveň byla objednána deratizace,“ dodala Sedláčková.

„Do nových zákazů patří, že nesmějí lidi si vybrat jídlo, i když jsou v práci a díky směně nemohou jít na oběd,“ uvádí další důvod k nespokojenosti zaměstnanec.

Dle vyjádření vedení závodů nebyl žádný takový zákaz ani pokyn vydán.“Jediná změna nastala, že již nebudeme dotovat obědy zaměstnancům, kteří jsou v pracovní neschopnosti nebo na dovolené, jako tomu bylo doposud,“ vysvětlila Eva Sedláčková s tím, že zaměstnanci platí za oběd na pracovišti 9 korun.