„Výchozím stavem světelné signalizace bude červená. Pokud do měřeného úseku vjede vozidlo rychlostí pod povolený limit padesáti kilometrů v hodině, dojde automaticky k přepnutí na zelenou a dotyčný řidič nebude muset před semaforem zastavovat,“ vysvětlila investiční referentka města Chrastavy Nikola Kubátová.

Půjde tedy o podobné zařízení, jaké už několik let úspěšně funguje například ve Stráži nad Nisou. Zelená bude svítit po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku, přičemž po projetí všech aut zůstane na semaforu ještě dalších patnáct sekund.

„V případě, že do měřeného úseku vjede vozidlo rychlostí přesahující povolenou mez, zůstane na semaforu svítit červené světlo po dobu dalších deseti sekund. To donutí rychlého řidiče zpomalit nebo úplně zastavit,“ poznamenala Nikola Kubátová.

Nový semafor nechalo město do Liberecké ulice nainstalovat už začátkem listopadu a čekalo na jeho zprovoznění. Poprvé se světla na signalizačním zařízení v Chrastavě rozsvítila již v pondělí, kdy začal semafor poprvé fungovat.

Zařízení se vyplatilo už i ve Stráži nad Nisou

Tajemník chrastavského městského úřadu Miroslav Chvála upozornil, že městská policie bude u tohoto zařízení namátkově kontrolovat, zda někteří řidiči neprojíždějí na červenou. „Předpokládám, že takových pirátů silnic bude minimum,“ komentoval tajemník úřadu Miroslav Chvála.

Podle Vlastimila Malého z Dopravního inspektorátu v Liberci by takzvaný chytrý semafor měl být platný. „Ve Stráži nad Nisou se toto zařízení osvědčilo a nemáme žádné signály, že by řidiči tento semafor nerespektovali,“ vyjádřil se Vlastimil Malý.