Po celou dobu akce budou v úpravně probíhat komentované prohlídky, které budou vycházet každou celou hodinu. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezena. Na každou může maximálně 10 osob.

Úpravna vody v Bílém Potoce je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku. S její rekonstrukcí se začalo v červenci roku 2017 a práce skončily v prosinci roku 2019. Projekt za 214 milionů korun zahrnoval rovněž úpravy přilehlých vodovodů, podpořila ho také evropská a krajská dotace.

Úpravna vody v Bílém Potoce na Frýdlantsku po rekonstrukci za více jak 200 milionů korun.
Úpravna vody na Frýdlantsku je po rekonstrukci