S železnou pravidelností se také o celoročním povolení průjezdu kolem přehradní nádrže Souš diskutuje každý rok. Silničáři varují, že její zimní údržba by byla nadstandardně dra­há.

Problémem jsou také lapoly, odlučovače lehkých kapalin, ropných látek, benzínů a oleje. Zamrzlé nejsou funkční. Jen pár metrů od silnice leží zásobárna vody pro celé Jablonecko a Harrachov, to je více než osmdesát tisíc lidí.

Jedna drobná nehoda, která se tu stala v listopadu letošního roku ukazuje, co obnáší její následky a jak je náročná kontrola nezávadnosti vody. „Hasiči z Velkých Hamrů a Jablonce dovezli potřebnou techniku. K zasažení vodní nádrže unikajícími tak látkami nedošlo,“ řekl operační důstojník krajských hasičů.

I přes takové ujištění, musely následovat rozbory. „Pracovníci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace odebrali vzorky vody na vtoku do nádrže a zhruba patnáct metrů v jeho okolí z důvodu podezření na kontaminaci vody v přehradní nádrži,“ popsala konkrétní případ Iveta Kardianová, mluvčí společnosti s tím, že vzorky převezli na rozbor do laboratoře ve Vratislavicích.

Se situací obeznámili hygieniky a vypracovali plán vzorkování, podle kterého odebírali vzorky pro stanovení specifických těkavých organických látek v surové i upravené vodě.

„Několikadenní sledování, vzorkování a vyhodnocování výsledků nepotvrdilo kontaminaci surové ani upravené pitné vody. Upravená voda splňuje všechny předepsané limity pro pitnou vodu,“ sdělila verdikt Kardianová. Kontrola tím ale neskončila, provedli ještě opakované odběry a analýzy vzorků.

Tentokrát měli lidé štěstí. Jednalo se totiž o látku, která má nižší hustotu než voda, a nedostala se do odběrového objektu, který je pět metrů pod hladinou nádrže.

„Tato situace potvrdila, že riziko kontaminace vodárenské nádrže Souš existuje. Celoroční zprovoznění vozovky by zvýšilo riziko možnosti znečištění nenahraditelného zdroje pitné vody. Proto jsme proti,“ dodala Kardianová za Severočeské vodovody a kanalizace.Letos 22. listopadu došlo k havárii osobního auta v blízkosti vodní nádrže Souš. Řidič cestou z Vrchlabí najel na podmáčenou krajnici silnice vedoucí kolem soušské vodní nádrže a sjel do příkopu vedle komunikace. Při převrácení vozidla na bok došlo k proražení nádrže a úniku provozních kapalin. Více čtěte ZDE. Foto: MěÚ Desná/ Antonín Bělonožník