„Vedoucí jednotlivých odborů budou moci zadávat veřejné zakázky pouze do maximální výše dvou milionů korun. Zakázky většího charakteru již bude muset schválit rada města. Město tím udělalo další krok k tomu, aby maximálně zprůhlednilo nakládání s veřejnými prostředky,“ řekl Deníku primátor města Jiří Kittner.

Dokumentem radnice reaguje na nedávné změny v legislativě. Zároveň však doufá, že jí pomůže zvýšit efektivitu řízení celého úřadu. Podle nového organizačního řádu proto dojde ke sloučení správního odboru s živnostenským úřadem. Vznikne tak odbor správní a živnostenský, který bude moci lépe využívat svůj personál a přepážky.

„Tato změna byla vyvolána především novou legislativou v rámci těchto odborů,“ poznamenal tiskový mluvčí libereckého magistrátu Martin Korych.

Poslední výraznou změnou, s níž nový organizační řád počítá, je navrácení správy komunikací a veřejné zeleně z kompetence Technických služeb města Liberce do rukou magistrátu.

„Touto problematikou by se měl nově zabývat odbor technické správy veřejného majetku, který se bude mimo jiné zabývat i správou veřejného osvětlení,“ vysvětlil Martin Korych.

Technické služby se správou komunikací a veřejné zeleně zabývaly zhruba dva roky. Podle primátora se však tento systém městu příliš neosvědčil. „Každé město to řeší trochu jinak. Stále hledáme v tomto směru optimální řešení. Měli jsme prostě pocit, že se správa komunikací a veřejného majetku odtrhla od radnice až příliš. Technické služby byly navíc často samy sobě zadavatelem i dodavatelem jednotlivých prací. Kontrolovaly po sobě svoji vlastní práci a to podle nás nebylo nejlepší,“ dodal primátor.