„V letošním roce byl novelizován zákon o cestovních dokladech a touto změnou bylo především upraveno cestování dětí. První změnou je možnost nechat dítě do 10 let zapsat do cestovního pasu rodiče,“ vysvětlil vedoucí odboru cestovních dokladů David Fátora.

Příznivá je i lhůta pro vyřízení zápisu. „Lhůta se liší podle toho, do jakého typu cestovního pasu je zápis prováděn. V případě cestovního pasu s biometrickými údaji je lhůta do 3 dnů, u všech ostatních typů je zápis proveden na počkání,“ sdělil David Fátora. Za zapsání dítěte do pasu zaplatíte padesát korun.

I mimina již mohou mít pas na pět let

Druhou změnou je pak vydávání cestovních pasů s biometrickými údaji i dětem mladším 5 let. Těm jsou v tuto chvíli vyhotovovány pasy již také s dobou platnosti 5 let, oproti dřívější roční platnosti.

„Dle našeho názoru je pro dítě lepší, pokud má vlastní pas. V minulosti měli totiž někteří občané problém při překračování státních hranic s dětmi zapsanými v cestovním pase. Navíc, vlastní-li dítě pas, může bez problémů vycestovat i například s prarodiči nebo se školou,“ doporučuje David Fátora.

Ovšem v případě, že zákonný zástupce žádá o vydání prvního pasu pro dítě, předloží kromě dalších dokladů ještě osvědčení o státním občanství. To vystaví matrika příslušného krajského úřadu a je zpoplatněno stokorunovým poplatkem.

Kromě toho pak zájemce o doklady upozorňuje, aby vyřizování nenechávali na poslední chvíli. „V souvislosti s hlavní cestovní sezonou je opět zájem o vydání cestovních pasů vyšší. Bohužel spousta našich klientů řeší cestovní pas až jako poslední. Mají již zaplacené zájezdy, v rukou letenky a téměř sbalené kufry, když zjistí, že jejich pas je již neplatný,“ objasnil David Fátora.

Pro pas se vydejte včas

Zákonná lhůta pro vydání cestovního pasu je u dokladu se strojově čitelnými údaji, biometrickými prvky a s desetiletou platností 30 dnů (u dětí do patnáctilet s pětiletou platností), s šestiměsíční platností a bez biometrických prvků a strojově čitelných údajů potom 15 dnů.

„V současné době jsou cestovní pasy se zákonnou lhůtou 30 dnů vyhotoveny zhruba po dvou týdnech, tuto kratší lhůtu ovšem nemůžeme nijak zaručit ani ovlivnit. U pasů platných na 6 měsíců je možné se domluvit na termínu vyhotovení i v rozmezí několika dnů,“ uvedl David Fátora.

Rozdíl je ovšem i v ceně jednotlivých cestovních dokladů. Zatímco ty s třicetidenní lhůtou stojí 600 korun, za takzvaný rychlý pas zaplatíte správní poplatek 1500 korun. U dětí je to o něco méně, za pětiletý cestovní pas pro dítě mladší patnácti let zaplatí žadatel 100 korun, za šestiměsíční potom 1000 korun.

Na všechny agendy poskytované na přepážkové hale Nového magistrátu je možné si rezervovat pořadí prostřednictvím webových stránek města Liberec (http://vs.liberec.cz/). „Tato služba je v poslední době stále častěji využívána a naši klienti jsou s touto možností velmi spokojeni. Ušetří tím velkou spoustu času, především pokud potřebují vyřídit úřední záležitosti v pondělí, kdy je návštěvnost Nového magistrátu nejvyšší. Ale i v ostatních dnech si tím občané zajistí odbavení téměř bez čekání,“ poradil návštěvníkům magistrátu možnost rychlejšího odbavení David Fátora.

Kromě toho upozornil, že se v poslední době množí dotazy týkající se konktrétních podmínek pro vycestování do jednotlivých zemí světa, především doby minimální platnosti cestovního pasu a cestování dětí.

„Tyto dotazy je nutné směrovat na příslušné velvyslanectví, Ministerstvo zahraničních věcí ČR či na cestovní kancelář. Oddělení dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Liberec není kompetentním orgánem k poskytování těchto informací,“ vysvětlil vedoucí oddělení dokladů David Fátora.