Liberec/ Bitva mezi ministerstvem životního prostředí a lidmi, kteří žijí v Podještědí, dospěla do konce. Včera se v Liberci na místní pobočce ministerstva, která sídlí v budově bývalé banky IPB, konalo jednání mezi úředníky obcí a měst na straně jedné a zástupci ministerstva životního prostředí na straně druhé.
Cíl této schůzky byl jediný. Ministerstvo potřebovalo dosáhnout dohody, aby mohlo v Podještědí vyhlásit chráněné ložiskové území pro budoucí těžbu uranu.
„Mohu potvrdit, že se dnes konala schůzka za účelem dosažení dohody, která je podle zákona potřebná pro vyhlášení chráněného ložiskového území Kotel – Osečná,“ uvedl ředitel odboru výkonu státní správy v Liberci Milan Kubíček. „Bližší informace Vám však bude muset poskytnout tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí,“ dodal.
V odpoledních hodinách pak z ministerstva dorazila tisková zpráva, která označila proces za ukončený.
„Na základě obdržených písemných stanovisek a dnešních vyjádření má ministerstvo proces dohody za ukončený a v nebližších dnech vydá rozhodnutí,“ oznámila Jarmila Krebsová z tiskového odboru ministerstva.
Pro lidi, kteří v Podještědí nechtějí chráněné ložiskové území, jež prakticky vymezuje zónu potencionální budoucí těžby, to bylo bezesporu sklamání.
Jako hlavní odpůrce vždy vystupoval místostarosta Českého Dubu Martin Bobek. Ten dnešní jednání považuje za něco, co podle jeho slov v demokratické společnosti již nemá místo. „Toto jednání o dosažení dohody nebylo vedeno mezi ministerstvem, samosprávou a úředníky místní státní správy, ale pouze mezi ministerstvem a našimi úředníky. Jak už je obecně známé, také ani ministr nepokládal naše snahy o začlenění samosprávy do tohoto procesu za opodstatněné,“ popsal Martin Bobek stav, kdo měl právo se tohoto jednání zúčastnit.
Podle něj dostali přítomní úředníci obcí nečekaně pomyslný nůž na krk.
„Nevím, co si mám myslet o tom, když zástupci ministerstva oznámili úředníkům, že na dohodu musí přistoupit, protože pokud tak neučiní, jednají protiprávně. Své tvrzení opírali o stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu. Nevím, čemu se pak v úřední řeči říká dohoda,“ doplnil místostarosta Martin Bobek.
„Až do tohoto jednání jsem si vždy myslel, že pokud se něčemu říká dohoda, tak to znamená, že se nějaké strany na něčem dohodnou. Pokud však někomu řeknete, že buď souhlasí s dohodou, nebo porušuje zákon a jeho stanovisko je mimo právní rámec, tak mě napadá skutečně mnoho slov, jak tento stav označit, ale slovo dohoda mezi nimi není,“ doplnil Martin Bobek.
Jak ministerstvo uvedlo, v nejbližších dnech padne konečné rozhodnutí, které může podle dikce zákona z roku 1988 znít prakticky pouze tak, že vyhlašuje chráněné ložiskové území (CHLÚ).
Ministerstvo prostřednictvím své tiskové zprávy však zdůraznilo, že to bezprostředně neznamená zahájení těžby uranu.
„CHLÚ je nástrojem státu, kterým stát zajišťuje ochranu svého nerostného bohatství,“ vysvětlila Jarmila Krebsová z ministerstva.
Místostarosta Martin Bobek však k tomu dodává, že neví, proč se nyní náhle cítí stát ohrožen. „Ministerstvo tvrdí, že vyhlášení CHLÚ je pouze nutnou obranou, aby v této oblasti nedošlo k zahájení výstavby nějakého mrakodrapu, jaderné elektrárny či obdobné stavby, která by v budoucnu ohrožovala podzemní doly. Pokud vím, tak Český Dub, ale i Osečná či Janův Důl nic takového neplánují. Stále si tento náhlý zájem neumím vysvětlit,“ doplnil Martin Bobek.