Takřka dvě desítky účastníků semináře mělo možnost seznámit se s principy podnikání – další možností, jak se znovu zařadit na trh práce. „Přednášející se úspěšně pokusili poskytnout návod těm, kteří chtějí sami podnikat nebo o podnikání přemýšlejí. Je dostatek prostředků, které jim mohou v začátku pomoci, ale to zásadní – odvahu, musí nalézt sami v sobě,“ zhodnotil výsledek semináře Dan Ramzer, starosta Frýdlantu.

Jak dále připomněl, sebezaměstnávání je jeden z možných léků na stále nadprůměrnou nezaměstnanost na Frýdlantsku. „Věřím, že samospráva, nejen města Frýdlant, ale i ostatních měst a obcí Frýdlantska se budou snažit v rámci svých možností začínající podnikatele podpořit,“ dodal Ramzer.

Podle informací Kateřiny Sadílkové, ředitelky Úřadu práce v Liberci, bylo cílem modulu poskytnout uchazečům o zaměstnání a dalším zájemcům informace o možnostech zaměstnání se formou podnikání.

„Účastníci se dozvěděli, jaké požadavky by měli splňovat a zda při hledání práce postupují správným způsobem. Rovněž jim byla nabídnuta základní informace o systémech podporujících podnikání a zaměstnanost,“ vysvětlila Sadílková.

Jak dodala, úřad práce může pomoci uchazečům o práci nejen těmito semináři, ale využívá také další z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kterým je Příspěvek na zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Příspěvek lze poskytnout pouze uchazeči o zaměstnání na nově zřizované pracovní místo, a to v případě, že mu nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. „Výše příspěvku se odvíjí od míry nezaměstnanosti a průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku,“ upřesnila Kateřina Sadílková.

Pokud míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

„Pokud však míra nezaměstnanosti dosahuje nebo převyšuje průměrnou míru nezaměstnanosti v ČR, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství,“ přiblížila možnou částku ředitelka pracovního úřadu.

Podmínkou poskytnutí příspěvku je vytvořit a zachovat nově zřízené místo po dobu dvou let. „Zájem uchazečů se na semináři ve Frýdlantě soustředil zejména do oblasti služeb, a to konkrétně na možnosti podnikání v cestovním ruchu, kadeřnictví a podobných typech služeb pro širokou veřejnost,“ doplnila Kateřina Sadílková.

Zatímco v celém Libereckém kraji v minulém čtvrtletí zaznamenaly statistiky průměrnou šestiprocentní nezaměstnanost, na Frýdlantsku byla situace již tradičně o poznání horší. Míra nezaměstnanosti zde přesáhla deset procent, konkrétně se vyšplhala na 10,4 procenta.

Společně s Novoměstskem, které má nezaměstnanost pouhé tři desetiny pod deseti procenty, tak opět obsadily první dvě příčky v nejvyšší nezaměstnanosti kraje.