„Dokončení celého projektu města je plánováno na rok 2013,“ přiblížil Deníku Martin Korych, mluvčí libereckého magistrátu s tím, že úpravy v rámci třetí fáze projektu už jsou v plném proudu. „Z naší části jde zejména o úpravu parkování, zeleně, hřišť, odpočívadel a dalších prvků občanské vybavenosti, které jsou v majetku města,“ doplnil Martin Korych.

Druhá etapa regenerace skončila na podzim loňského roku. Její součástí bylo rozšíření parkovacích ploch o šest desítek nových míst, výsadba dalších stromků, instalace dvaceti boxů na kontejnery, úprava zeleně a desítky metrů nových a opravených chodníků.

Cílem třetí etapy budou mimo jiné úpravy komunikací v Seifertově a Halasově ulici. „Budeme zde muset vytvořit vhodná parkovací stání. Vozy v Halasově ulici sice stojí, nejde ale o parkovací místa v pravém slova smyslu,“ uvedl již dříve Michal Buzek, mluvčí Technických služeb města Liberce, které vyhrály výběrové řízení na zhotovitele první části třetí etapy.

Většina finančních prostředků, které jsou pro opravy nezbytné, jde z Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). „Celková částka do sídliště Rochlice z IPRM bude v součtu činit více než dvě stě šedesát tři milionů korun. S již investovanými prostředky jde o více než 316 milionů korun,“ upřesnil Martin Korych, mluvčí libereckého magistrátu.

K nejpalčivějším bolestem sídliště v Rochlici patří již zmiňované parkování v kombinaci s úzkými silnicemi. Po dokončení celkové regenerace by se měl proto počet parkovacích míst z původních sedmnácti set téměř zdvojnásobit. Celkovou regeneraci rochlického sídliště zahájilo město v roce 2006.