Dění na akademické půdě nedávno rozvířila aféra, při které několik studentek prostřednictvím anonymního hodnocení výuky nařklo docenta působícího na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) ze sexuálního obtěžování. Ten byl okamžitě stažen z výuky. Univerzita plánuje udělat systémové změny, aby předešla dalším podobným případům.

Sexistické narážky, nemístné komentáře a nevhodné doteky. Toho se měl údajně opakovaně dopustit docent Richard Jedlička, jak vyplynulo ze studentského hodnocení kvality. Přednášející působil na Katedře pedagogiky a psychologie a nyní se jeho případem zabývá zvláštní komise, kterou jmenoval rektor liberecké univerzity na žádost děkana FP TUL Jana Picka. V komisi jsou zastoupeni odbornice a odborníci na gender, právo a psychologii.

Její členové mají kromě anonymních sdělení z ankety k dispozici i neanonymní výstupy některých studujících, které se jim podařilo shromáždit. „V těchto dnech vedou členové komise rozhovory s některými studujícími, kteří projevili ochotu se rozhovoru zúčastnit. Komise též posuzuje chování vyšetřovaného pedagoga vzhledem k vnitřním univerzitním předpisům a plánuje s ním osobní schůzku,“ popsal Deníku aktuální situaci Picek. Ten v žádném případě neuvažuje o tom, že by se obviněný docent vrátil do výuky.

Den Evropy v městě pod Ještědem.
FOTO: V Liberci oslavili Den Evropy. Nechyběl ani pochod s vlajkami

K samotnému případu se vyjádřila jedna ze studentek, která docenta zná, ale nepřála si být jmenována. „Ať je přístup pedagogů v naší škole jakýkoliv, tak by mě nikdy nenapadlo stěžovat si z hlediska sexuálního obtěžování. Dotyčný pedagog je akorát kontaktní, obtěžováním bych to nenazvala,“ řekla Deníku s tím, že dosud nevyužila hodnocení výuky, jelikož je vesměs spokojená. „A s čím nejsem, tak si postěžuji kamarádům na pivu,“ dodala.

Celá situace poukázala na nedostatečné vyhodnocování studentských hodnocení ze strany vedení fakulty. Ankety probíhají po skončení každého semestru, organizuje je studentská komora Akademického senátu TUL a výsledky jsou pak dostupné v informačním systému jako součást studijní agendy. Jak Picek přiznal, doposud neměli nastavený systematický proces práce s výsledky napříč fakultou.

„Uděláme změny, které povedou k tomu, že vedení kateder i fakulty budou mít povinnost se hodnocením zabývat a reagovat na zjištěné skutečnosti. Dále zavádíme systém studentských tutorů, aby byly podobné případy odhaleny a řešeny včas,“ zdůraznil děkan. Ten zároveň připustil, že anonymita ankety představuje riziko. „Je ale především na vedení kateder a fakult, aby řádně výsledky vyhodnotila a měla i další nástroje ke zjištění reálného stavu,“ upřesnil.

Kampaň Fuck Cancer.
Empatie místo apatie. Kampaň ukazuje, že rakovina se nevyhýbá ani mladým

Podle mluvčího TUL Radka Pirkla je zájem o anketu dlouhodobě a trvale malý, což nabízí prostor pro zlepšení. Cílem je změnit nastavení studentského hodnocení kvality výuky tak, aby se do něj zapojovalo více studentů. Nyní mají studující několik možností, jak řešit problém s výukou či vyučujícím. Mohou se obrátit na garanta předmětu, případně na vedoucího katedry či děkana.

Je možné také podat podnět etické komisi, případně kontaktovat univerzitního ombudsmana. Tuto funkci zavedli na univerzitě loni v září. „Ombudsman si drží pozici nezávislého pozorovatele, který je k dispozici jak studentům, tak všem zaměstnancům univerzity v případě pochybností o dodržování práv a postupů v oblastech, jako jsou rovný přístup, diskriminace, sexuální obtěžování, šikana či vyhoření,“ informoval Pirkl s tím, že sám ombudsman se také zabývá případem docenta Jedličky.

Deník požádal o okomentování celé situace i Veroniku Hlavatou. Ta stojí za iniciativou Nemlčíme, která se věnuje sexuálnímu násilí. „Tento rok se objevilo hned několik případů, kdy docházelo k nevhodnému chování či sexuálnímu násilí ze strany profesorů. Neznamená to však, že se to před pár lety nedělo taky. Dělo, ale o sexuálním násilí se mluvilo v mnohem menší míře a často to bylo ve společnosti tabu,“ podotkla.

Natáčení studentského filmu Sherlock Holmes: Tahy králů.
Z divadla před kameru. Studenti v Liberci natočili film inspirovaný Sherlockem

Univerzita se s případem jednání, které by mělo tak dlouhodobý patologický charakter, jaký řeší nyní, ještě nesetkala. „Už se stalo, že komunikace nebo vystupování některého z pedagogů studenty zaskočily nebo rozhořčily, ale jednalo se spíš o výjimečný exces. Obvykle postačila domluva kolegů nebo nadřízeného,“ doplnil Pirkl.