Přístroj umožňuje změřit vzorek způsobem, díky kterému je vidět v podstatě kompletní přehled organických látek přítomných ve vzorku. Dále bude pomáhat při monitoringu kvality vod a vývoji nových technologií pro odstraňování pesticidů a farmak z povrchových, podzemních a odpadních vod.