„Koronavirová pandemie výrazným způsobem přispěla ke zvýšení prestiže nelékařských profesí. Veřejnost měla takřka v přímém přenosu šanci si uvědomit, že jsou to povolání nepostradatelná a že absolventi těchto oborů najdou své uplatnění v jakékoliv době,“ řekl děkan FZS TUL Karel Cvachovec. Nejvíce uchazečů se hlásí na studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství.

Na FP patří mezi nejžádanější učitelské programy, především učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základních škol a navazující magisterské studium učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy. „Vzrostla také poptávka po kombinovaných programech, výrazně je to poznat například u programu speciální pedagogika,“ podotkl děkan FP TUL Jan Picek. Podle něj je pedagogická profese pro mladé uchazeče atraktivnější. „Nabízí dnes stabilitu zaměstnání v kombinaci s už solidním platovým ohodnocením,“ doplnil.

Lákadlo představuje i nový tříletý bakalářský studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Ten reaguje na dnešní dobu spjatou s civilizačními nemocemi a epidemií koronanaviru. „Atraktivitu studijního programu shledávám zejména v praktické a celospolečensky potřebné oblasti. V rámci studia absolvují studentky a studenti pestrý mix předmětů, mezi kterými budou jak předměty teoretického, tak i praktického charakteru,“ podotkl jeho garant Lukáš Rubín z katedry tělesné výchovy a sportu.

Mírný nárůst zájmu o studium eviduje i ekonomická fakulta, která si pro uchazeče připravila kombinované studium a nové studijní programy. „V souvislosti s nejistým ekonomickým vývojem se očekává nárůst nezaměstnanosti a nestabilita na trhu práce přispívá k vyššímu zájmu o vysokoškolské vzdělání,“ osvětlil děkan fakulty Aleš Kocourek. Podobně je na tom fakulta textilní. Fakulty techniky a architektury mají stabilní počty přihlášek. „Počet zapsaných studentů, kteří skutečně nastoupí ke studiu v Liberci, budeme znát až na prahu nového akademického roku začátkem podzimu,“ doplnil mluvčí univerzity Radek Pirkl.