Jedná se o unikátně koncipovaný studijní program, který nenabízí žádná jiná univerzita v České republice. „V koncepci našeho studia usilujeme o propojení výtvarné stránky s progresivními technologiemi a moderními materiály. Čerpat přitom můžeme ze skvělého technického zázemí fakulty textilní i laboratoří napříč univerzitou,“ řekl vedoucí výtvarník katedry designu a garant předmětů zaměřených na práci s textilem Svatoslav Krotký.

Fakulta věří, že právě proto bude nové studium atraktivní pro uchazeče z celé republiky, případně i ze Slovenska. „Mladí designéři budou u nás své vize skutečně realizovat, nejenom navrhovat v softwaru nebo tisknout na 3D tiskárně. Musí si řemeslo také osahat,“ dodal Krotký.

Studenti se zaměří na jednu z oblastí nabízené tvorby. Výuka bude probíhat ateliérovou formou, bude ovšem možné podívat se na obor svého zájmu i z úhlu jiného ateliéru. Podle garantky nového studia Ludmily Šikolové mají textil, oděv, sklo a šperk k sobě velmi blízko, často se prolínají a doplňují. „Tyto vazby není možno násilně přetrhnout, nebudeme studenty ohýbat do našich škatulek. I proto jsme do skladby studia zařadili jeden semestr, během nějž budou studenti pracovat primárně v jiném ateliéru než v tom, který si vybrali jako svůj kmenový,“ zdůraznila garantka.

Přihlášky je možné posílat do konce srpna 2021. Začátkem září budou uchazeči skládat talentové zkoušky, během nichž budou prezentovat portfolio svých prací a absolvují ústní pohovor s komisí. „Měli by také představit svou vizi uměleckého směřování,“ upřesnil mluvčí TUL Radek Pirkl s tím, že úspěšní kandidáti nastoupí letos na podzim. Absolventi najdou uplatnění jako samostatní kreativní tvůrci na umělecké scéně či ve světě módy. „Ovšem díky znalostem materiálů a technologií budou připraveni vstoupit také do procesu výroby, a tedy do firem produkujících textil, oděvy, sklo či šperky nebo si takovou firmu či značku také sami založit,“ doplnil Pirkl.

Téměř 30 let

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci vznikla roku 1992. Od začátku své existence nabízí bakalářské studium zaměřené na textilní a oděvní návrhářství, v roce 2002 své portfolio rozšířila o výtvarné zaměření „sklo a šperk“. Nové studium „Design – textil, oděv, sklo, šperk“ je první, které na dosavadní bakalářské studium přímo navazuje. „Akreditace navazujícího studia je vyústěním naší už téměř třicetileté činnosti v oboru designu těchto materiálů,“ podotkla vedoucí katedry Renata Štorová.

Podle děkana Fakulty textilní TUL se podařilo dostat univerzitu a Českou republiku vývojem průmyslové výroby nanovláken na světovou mapu v oblasti technologií a materiálového vývoje. „To je naše tradičně silná základna. Úspěšně ale rozvíjíme i uměleckou činnost. Základem pro tvůrčí práci byla na naší fakultě vždy precizní znalost technologií a materiálů. Toho se budeme držet i u nového navazujícího studia designu,“ sdělil děkan Fakulty textilní.

TUL v Liberci
Je veřejnou vysokou školou, která vznikla v roce 1953.V současnosti má 5200 studentů zapsaných na sedmi fakultách.
TUL má také svůj vědecko-výzkumný Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI).
TUL je kolébkou průmyslové výroby nanovláken, a to díky patentované technologii výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním – Nanospider®, kterou v roce 2004 představil světu tým profesora Oldřicha Jirsáka z Fakulty textilní TUL.
Aktuální žebříček QS řadí TUL mezi 1300 nejlepších univerzit světa do ranku 801–1000. V THE World University Rankings zaujímá TUL pozici 1001+. V hodnocení Emerging Europe and Central Asia pak TUL připadá 112. místo z 300 nejlepších univerzit z dané oblasti.
Podle studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, mezi univerzitami je první.
Za posledních dvacet let si výzkumníci TUL připsali na 170 patentů.