Propojení univerzitního a podnikatelského prostředí. Tak lze popsat spolupráci Technické univerzity v Liberci (TUL) a Libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink). Jeho odborníci se chopili role přednášejících a v minulém semestru odučili dvacet pět studentů napříč fakultami.

Cílem předmětu s názvem Inovace a podnikání v oblasti nových technologií bylo probudit ve studentech podnikavého ducha a okusit začátky byznysu. „Vyzkoušeli si vygenerovat vlastní nápad a projít si celým procesem ověřování toho, jak by jejich nápad obstál v reálném světě, včetně tvorby byznysplánu, průzkumu trhu i ověření u potenciálního zákazníka. Někteří studenti se i na základě toho rozhodli začít podnikat,“ řekl jeden z lektorů Lipo.ink Antonín Ferdan.

Studenti zjistili, co vše obnáší převést nápad z laboratoře do firmy a následné výroby. Získané znalosti tak mohou uplatnit při zakládání vlastních start-upů a inovativních firem. „Předmět vyučujeme asi devět let, od začátku byl úzce navázán na firmy. Podnikatelský inkubátor, jehož lektoři ho v tomto semestru odučili vůbec poprvé, do toho dává novou kvalitu, protože se přímo specializuje na podporu inovací,“ podotkl garant studijního programu Nanotechnologie Josef Šedlbauer.

Distanční výuka sice neumožnila úplné propojení studentů a rozvíjení jejich nápadů v týmech během diskuzí, přesto vzniklo několik zajímavých produktů s potenciálem dostat se na trh a prorazit. Jedním z nich je filtrační konvice Aquarius, která dokáže díky nanovlákennému filtru odstranit z vody i mikroplasty. Vyměnitelný nanovlákenný filtr je navíc vyrobený z kompostovatelného materiálu, takže nevytváří další zbytečný odpad. „Mikroplasty představují potenciální zdravotní riziko pro lidi, zvířata a vše živé na Zemi. Za týden zkonzumujeme kostku lega, za měsíc i hasičskou přilbu,“ upřesnil tvůrce projektu a student Jakub Kosina.

Vyhodnocení spolupráce na předmětu Inovace a podnikání v nových technologiích proběhne koncem února po zkouškovém období. „Dopředu ale mohu říci, že za obě strany počítáme s další spoluprací na výuce. Pro studenty se zájmem o podnikání je ten předmět praktická škola zkušeností, které by jinak klopotně získávali až v praxi metodou pokusu a omylu,“ zdůraznil Šedlbauer.

Odučením předmětu ale spolupráce mezi Lipo.ink a univerzitou nekončí. Studenti mohou využít pro své nápady Podnikatelskou ambulanci zřízenou inkubátorem nebo se přihlásit do soutěže O nejlepší start–up TUL pořádanou Student Business Clubem TUL. „Soutěž je skvělou příležitostí pro každého, kdo chce rozvíjet svůj podnikatelský nápad. Nabízíme řadu workshopů, osobního kouče a možnost vyhrát finance do začátku. Hlavně ale nabízíme zkušenosti a znalosti, které pomohou na cestě za úspěchem,“ vysvětlil koordinátor Student Business Clubu TUL Ondřej Moš.

„Snažíme se studentům pomoci vytáhnout jejich nápady na světlo a dát jim podporu. A společnými silami s inkubátorem dokážeme tu podporu studentským nápadům ještě znásobit, takže pokračování spolupráce má rozhodně smysl,“ dodal mluvčí TUL Radek Pirkl.