Urychlené uvolnění bloku F na kolejích v Harcově minulý týden v reakci na ukrajinskou krizi vyvolalo řadu až negativních ohlasů. Důvodem však nebyla neochota vysokoškolských studentů pomoci ukrajinským uprchlíkům najít azyl, ale způsob sdělení, potažmo komunikace vedení Technické univerzity v Liberci (TUL).

Minulou středu se kvůli tomu konala schůzka, které se zúčastnilo šest studentů, prorektor TUL Radek Suchánek a místopředseda Akademického senátu TUL Jan Berki. „Sedli jsme si a vyjasnili si to. Určitě budeme pro případné podobné případy klást důraz na sociální sítě. Studenti by například dali přednost prvotní informaci přes Instagram, který hojně používají. To není problém zařídit, takže jsme na další podobné situace už lépe připraveni,“ sdělil Suchánek.

Výsledkem jednání bylo mimo jiné vyhlášení rektorského volna, aby mladí lidé získali více prostoru na přestěhování. Na přetřes přišla i otázka postupu dalších přesunů, pokud nebudou doposud uvolněné kapacity pro běžence stačit. Patří sem možnost přednostního zrušení samostatných pokojů, přistýlky by se pak využívaly až v dalším sledu. „Identifikovali jsme také hranice maximálního přijatelného diskomfortu pro studenty ubytované na kolejích,“ informoval jeden ze studentských účastníků setkání Daniel. V praxi to znamená 3 studenti na jeden pokoj.

Ke zlepšení situace by mohlo vést znovuobnovení kolejní rady, která v minulosti fungovala. Podle mluvčího univerzity ale zanikla pro nezájem studentů být její součástí. „Dva, tři mladí lidé, případně skupinka studentů, se chopí nápadu nebo iniciativy a dělají dobré věci, pak dostudují a jejich projekt už se jim nepodaří předat následovníkům, čímž to celé zhasne,“ vysvětlil Radek Pirkl s tím, že tak to bylo i s posledním funkčním obdobím kolejní rady. Ta by do budoucna mohla fungovat jako nástroj pro šíření rychlých informací mezi studenty ubytované na kolejích. „Možná v roce 2022 opět uzrál čas k tomu, aby se z řad studentů rekrutovala další aktivní skupinka, která kolejní radu opět oživí,“ doplnil mluvčí.

Tento nápad uvítali i studenti bydlící na Harcově, díky tomu by vznikl komunikační kanál mezi nimi a vedením univerzity. „Kolejní radu bychom však rádi modifikovali, v minulosti se skládala pouze ze studentů, my bychom rádi zainteresovali i zástupce školy a vedení kolejí,“ upřesnil student Tomáš.
Účastníci schůzky věnovali prostor i zlepšení komunikace. Podle prorektora univerzita zaznamenala první větší zádrhel až nyní, kdy byla situace překotná. „Vzhledem k časové lhůtě, kterou nám určil krizový štáb, nebyl prostor pro to záměr dopředu se studenty probírat. Reakce studentů, kteří byli rozhořčeni krátkou lhůtou na stěhování, chápu a rozumím jim,“ podotkl Suchánek.

Naopak studenti problém s komunikací zaregistrovali už v době koronavirové epidemie, kdy na základě nařízení krizového štábu z 1. dubna 2020 musela univerzita už do 6. dubna, tedy do 6 dní, uvolnit jeden z bloků kolejí. „Univerzita toto však oznámila až 3. dubna a obyvatelům kolejí tedy zbývaly pouze necelé čtyři dny. Tenkrát byl svět v chaosu, tak se toto tolerovalo, byť k pramalé radosti ubytovaných i ubytovací služby, nemluvě o tom, že blok nakonec zůstal nevyužit,“ zdůraznil vysokoškolák Tomáš.

Nyní se zvažuje možnost nastavení interního rozhlasu formou mobilní aplikace a rozšíření současné univerzitní aplikace o aktuality z univerzitního magazínu a webu univerzity. „Tato nepříjemná situace se stala příležitostí pro větší zatažení studentek a studentů do dění,“ dodal Jan Berki.

Co se týče ukrajinských uprchlíků, univerzita pro ně nejdříve připravila dvě patra bývalých veseckých kolejí. Aktuálně je obývá přes sto utečenců. Na začátku týdne se na bloku F na Harcově ubytovala první vlna, jednalo se o 21 žen a dětí. Další přichází postupně. „Doufáme, že u nás naleznou alespoň trochu klidu, bezpečí a jistoty po tom všem, co musely absolvovat,“ informoval mluvčí TUL.