Už rok funguje mezi Karlovem pod Ještědem a Kryštofovým Údolím naučná stezka v Národní přírodní rezervaci Karlovské bučiny.

Svým charakterem jedinečná rezervace je něco jako oáza neporušené přírody. Byla zřízena v roce 1972 k ochraně květnatých a vápnomilných bučin subatlantského charakteru, s bohatě zastoupenou flórou, zejména lesními orchidejemi. Ty jsou natolik cenné, že k jejich ochraně Lesy ČR celou rezervaci nechaly oplotit. Kochat se krásami přírody tedy můžete jen z vyznačených cest. „K naučné stezce Karlovské bučiny v délce 3,5 km se 6 zastaveními přibylo dřevěné oplocení za účelem ochrany bylinného patra a dřevin, jež se v této rezervaci cíleně obnovují,“ vysvětluje Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec. Letos přijde na řadu výsadba jedle bělokoré, javoru klenu a lípy srdčité. Výsadba bude provedena ve formě skupin, aby bylo usnadněno následné ošetřování, ochrana a výchova těchto cenných dřevin.

Opravdovým unikátem celé rezervace je ale lesní orchidej kruštík drobnolistý jedná se o jedinou v současnosti známou lokalitu tohoto druhu v celém Českém masivu. „Kruštík drobnolistý je opravdu takovou vzácností. Objevil jej v Karlovských bučinách před řadou let již zesnulý kolega Dr. Tomáš Sýkora a publikoval fotografii v časopise Živa,“ připomíná ředitel liberecké botanické zahrady Miloslav Studnička. Vidět ji můžete, pokud budete mít štěstí, třeba právě teď. Druhá nejvzácnější bylina Karlovských bučin, korálice trojklaná, však o vaši pozornost stát nebude. „Je též velice vzácná, ale je to nezelená mykotrofní rostlina, objevující se nepravidelně, s odstupem několika let,“ upozorňuje Miloslav Studnička.

Stezka je od Liberce nedaleko, na její začátek se můžete dostat jak autobusem MHD, tak i vlakem. První zastavení lidé najdou přímo u železniční stanice Karlov pod Ještědem, od kterého vede cesta pozvolna vzhůru až k nejvyššímu bodu stezky, rozcestí Zelená Lavice. Od rozcestí, kde si mohou výletníci posedět v altánu, klesá stezka zpět k nádraží Karlov.