Děti se seznámily s hasičskou, policejní a zdravotní technikou a absolvovaly také kurz první pomoci. Věnovali se jim i policisté z obvodního oddělení na Vápence.

„Když si můžou všechno osahat, budou si to i lépe pamatovat, než kdybychom jim to vykládali v hodině u tabule,“ shrnula přínos učitelka ZŠ Lenka Zikmundová s tím, že k tomu, aby děti věděly, jak se mají zachovat v krizových situacích, potřebují slyšet nejen suchou teorii.

Stejně vnímala akci i třídní jednoho ze sedmých ročníků ZŠ U školy Libuše Hájková. Jak sama přiznala, mnohé děti znají zásady první pomoci lépe, než dospělí.

„Když vidí, že jde o život, dokáží si zachovat chladnou hlavu, jejich reflexy jsou často lepší než u dospělých,“ pochválila své svěřence. „Já sama jsem si musela všechny zásady první pomoci zopakovat,“ dodala v nadsázce.

Děti kromě ukázky Integrovaného záchranného systému získaly informace o krizových linkách a obdržely také rady, jak se mají zachovat v případě požáru nebo havárie.

„Snažíme se je seznámit se vším. Musejí znát telefonní čísla, musejí vědět, co mají nahlásit a co mají dělat. Aby byly připraveny na to, co je v životě potká. A to nejen ve škole o přestávce,“ doplnila Hájková.