„On-line hodina je dost náročná na pozornost. Mozek je zaměstnán na více úrovních. Musíte hlídat mnohem víc věcí. Nejen to, jestli žák hraje dobře. Občas se musíte spoléhat jen na sluch, když žákovi nejde kamera,“ svěřila se Škodová.

Právě distanční výuka je jedním z faktorů, který má vliv na odliv žáků ze základních uměleckých škol. Zvýšený počet odhlašujících se dětí oproti předchozím letům zaznamenali v ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Podle zdejší ředitelky jsou důvodem i finance. „Velmi snadno se v dnešní době stane, že přijdete o zaměstnání. A tak výuka v ZUŠ bývá první, co rodiče zruší, protože se u nás hradí úplata za vzdělání,“ upřesnila Jana Bartoničková.

Přesto se nadále snaží, aby i distanční výuka přinesla kýžený výsledek. Mezi nejproblematičtější obory patří sborový zpěv a výuka výtvarné tvorby. V prvním pololetí tohoto školního roku každému dítěti vytvořili balíček výtvarných potřeb a objednali na prosincovou prezenční výuku pomůcky, které finančně vykompenzovaly dvouměsíční distanční výuku. „A právě v těchto těžkých časech se ukazuje různý charakter lidí. Jedni jsou velmi nepříjemní po opětovném vyzvání, že mají zaplatit za distanční výuku. Druzí platí včas a ani balíček nechtějí s tím, že mají tyto věci doma a že máme pomůcky nechat dětem, až se zase spustí prezenční výuka. Kéž by takových rodičů bylo více,“ popsala situaci Bartoničková.

Přesto lze na distanční výuce nalézt několik výhod. Lektorka Škodová si nemůže vynachválit interaktivní pracovní listy, komunity učitelů na sociálních sítích či zajímavé aplikace nebo webové stránky, které zakomponovala do svých hodin. „Na jejich začátku zopakujeme, co se dělo minule. Pak přiblížím plán a začneme s výukou. Klavíristi mi přehrají cvičení, pokud tápou, ukážu jim to před kamerou,“ nastínila průběh distanční výuky lektorka. „Někdy před začátkem hodiny pošlu úkoly formou nahrávek, které mi pak žáci posílají splněné nazpět a v rámci videohovoru je pak probíráme,“ doplnila.

Oříšek představuje motivace menších žáčků, kteří jsou ovlivněni rodiči. Podle Škodové mají často dost trápení s výukou na základních školách a nechtějí pokračovat odpoledne v dalším sezení u počítače. „I pro mě samotnou je těžké naplánovat on-line hodiny pro 10 až 15 žáků. Ve výuce teď pokračují hlavně starší děti a dospělí, kteří jsou schopní pracovat samostatněji,“ řekla Anna Škodová.

S podobnou situací se potkali v českolipské ZUŠce, kde se snaží přinášet žákům různá zpestření. „Připravili jsme on-line rozhovory s bývalými žáky, kteří se prosadili coby významní hudebníci, nebo projekt, ve kterém si mohou na dálku zahrát part s členem České filharmonie,“ popsal ředitel školy Marek Kučera.

Zvýšený úbytek dětí neohrozil ani chod Základní umělecké školy v Liberci. Tady dbají na to, aby on-line výuka stínovala tu prezenční a neopomíjejí ani motivovat žáky. Uveřejňují on-line jejich nahrávky a připravili si pro ně možnost zapůjčit si výtvarné pomůcky. „Největší problém je u nejmenších dětí hudebního oboru a pak u literárně-dramatického kroužku. Tam ten osobní kontakt chybí,“ připustil ředitel Tomáš Kolafa.

Výrazný odliv žáků se naopak nekonal v ZUŠ v Žandově, a to podle slov její ředitelky hlavně díky dobré práci pedagogů, komunikaci s žáky a rodiči, kteří maximálně spolupracují. „Samozřejmě, že udržet si děti v době distanční výuky je velmi náročné. Všichni jsou již unavení, nevidí světlo na konci tunelu a motivace u některých žáků klesá. Velmi těžká práce je především se začínajícími malými žáky, kterým osobní kontakt s učitelem chybí nejvíce,“ dodala Alena Losová. Především v tanečním a výtvarném oboru a v kolektivních předmětech se snaží vymýšlet nové postupy. „Ve výtvarném oboru se více zaměřujeme na počítačovou grafiku, fotografii. Vyučující se snaží, aby žáci svá výtvarná díla tvořili v přírodě a z přírodních materiálů. V hudebním oboru fungují kvízy, soutěže a on-line vystoupení,“ přiblížila Losová.

Černé scénáře se nenaplnily ani v ZUŠ Jablonec nad Nisou, kde docházku ukončilo jen několik žáků. Důvody? „Mnozí rodiče vnímají výuku v ZUŠ jako nezávaznou volnočasovou aktivitu, kterou je možné libovolně přerušit nebo ukončit a za čas znovu začít. Neuvědomují si, že se tím často nenávratně zpřetrhají dlouho a pracně budované vazby a návyky,“ vysvětlil ředitel Vít Rakušan.

Ve škole využili dobrého technického zázemí a postupně začali zkoušet nové metody distanční výuky. „Náš koncertní sál se proměnil v televizní studio, ze kterého vedeme on-line výuku tanečního oboru a spolupracujeme s techniky-externisty, kteří nám dávají cenné rady a doporučení,“ dodal Rakušan.

Právě distanční výuka kolektivních oborů patří mezi nejnáročnější a klade vysoké nároky na kreativitu učitelů a trpělivost žáků i rodičů. „Všichni společně si přejeme, abychom se se svými žáky zase mohli vidět osobně, protože zejména pro uměleckou výuku je sociální kontakt nenahraditelný,“ zdůraznil ředitel ZUŠ Jablonec nad Nisou.