Tetianu Bardadym a Katerynu Suvorovou Sniehovou spojuje podobný příběh. Obě musely uprchnout ze své vlasti kvůli válečnému konfliktu, obě svůj nový domov našly v městě pod Ještědem. Zatímco Tetiana fungovala už na jaře jako překladatelka, Kateryna dorazila v dubnu z bombardovaného Charkova.

Obě ukrajinské ženy pracují od května jako asistentky prevence kriminality. Působí na odboru školství a sociálních věcí Magistrátu města Liberec a strážníci městské policie jsou jejich mentoři. Ani jedna z žen v minulosti neměla s podobnou prací zkušenosti. „Trochu jsem věděla, co ta práce obnáší, ale hodně věcí jsme se naučily za pochodu,“ řekla Tetiana Bardadym, která na Ukrajině pracovala jako zdravotní sestra. Její kolegyně má zase bakalářský titul a věnovala se účetnictví.

Asistentky prevence navštěvují především ubytovací prostory, kde žijí váleční uprchlíci, a snaží se o minimalizaci jejich sociálního vyloučení. Mají seznam ubytoven a s jejich obyvateli řeší jejich problémy. V řadě případů se jedná o zprostředkování informací k zajištění míst ve školkách a školách či sehnání lékaře. „Když je potřeba, doprovodíme člověka na úřad práce nebo na krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny,“ podotkla Tetiana s tím, že zatím nemusely řešit žádné fyzické konflikty.

Fungují jako „tykadlo“, sbírají podněty a předávají je dalším organizacím. Zároveň uprchlíkům radí, na koho se v případě problému obrátit. „Na jaře byla situace mnohem náročnější, nyní uprchlická krize pomalu utichá a není to tak překotné,“ shodly se asistentky prevence kriminality s tím, že i nadále sledují dění ve své domovině. Pro obě se jedná o velkou zkušenost, která je obohatila. „Já už se nemám kam vrátit. Ráda bych tu zůstala, vybudovala jsem si tu zázemí a dítě tu chodí do školy,“ svěřila se Tetiana.

Obdobné plány má i Kateryna Suvorova Sniehova, která aktuálně navštěvuje i kurzy češtiny. „Snažím se zlepšit svou češtinu, abych více rozuměla a zvládla se bez problému domluvit. Ale práce mě baví a jsem ráda za tu příležitost,“ dodala.