Pro zajištění technické podpory v podobě dodání pytlů, rukavic a zajištění odvozu nasbíraného odpadu lze kontaktovat koordinátora akce na emailu vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo telefonním čísle 485 243 451.

Minulé ročníky akce Ukliďme Česko ukázaly, že se najde mnoho Liberečanů z řad škol, neziskových organizací, jednotlivců nebo firem, kteří si všímají svého okolí a také rádi přiloží ruku k dílu. Za uplynulé ročníky se úklidů ve městě účastnilo již několik tisíc lidí, kteří nasbírali desítky tun odpadu.